info@sdllogistics.com
+98 (77) 33 33 37 22
English / فارسی

الکتروفیول ها به کمک کربن زدایی صنعت کشتیرانی خواهند آمد!

21026_906

مرکز خدمات مشاوره ای دریایی دانشگاه UMAS این استدلال را می کند که کشتیرانی مستلزم سوخت های جدیدی برای کربن زدایی خواهد بود و الکتروفیول ها نقش مهمی را در این امر بر عهده خواهند داشت.

مرکز خدمات مشاوره ای دریایی دانشگاه UMAS مجموعه ای از اینفوگرافیک ها (نمایش دیداری از داده‌ها) را طی یک دهه تحقیق و بررسی تهیه کرده است و براساس اینفوگرافیک ها، این استدلال را می کند که کشتیرانی مستلزم استفاده از سوخت های جدیدی برای کربن زدایی خواهد بود و معتقد است که الکتروفیول ها (Electrofuel) مانند هیدروژن، متان و آمونیاک در صنعت کشتیرانی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

درادامه این گزارش آمده است: کشتیرانی های مرسک و NORDEN دانمارک و CMA CGM فرانسه از جمله شرکت هایی هستند که سوخت زیستی (biofuel) بر روی کشتی های خود را به طورآزمایشی به کار برده اند. UMAS با تکیه بر ۱۰ سال تحقیق و استفاده از مجموعه ای از اینفوگرافیک ها براین باور است که اگرچه سوخت های زیستی مورد استفاده قرارخواهند گرفت، مصرف آنها در مقایسه با الکتروفیول ها محدود خواهد بود، چرا که سوخت های زیستی چندین نقطه ضعف را دارند.

الکتروفیول هایی مانند هیدروژن و متان که از منابع پایدار تولید شدند، محرک تغییرخواهند بود، شناورها در مسیرهای دریایی کوتاه از طریق برق رسانی مبتنی بر برق قابل تجدید و ذخیره باتری، رانش خواهند شد.

ناگفته نماند اگرچه به دنبال توافق سال گذشته، قانون گذاران سازمان بین المللی دریانوردی IMO برای پذیرش اقدامات کربن زدایی جدید تا سال ۲۰۲۳ به یک توافق رسیدند، اما هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است و مذاکرات در بهارسال ۲۰۲۰ از سرگرفته خواهد شد.

پیش بینی شده است که تنها با تکیه بر اقدامات کارآمدی انرژی، صنعت کشتیرانی انتشارات دی اکسید کربن خود را به دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن درسال افزایش خواهد داد، رقمی که بیش از دو برابر ۹۵۰ میلیون تن انتشارات دی اکسید کربنی است که صنعت کشتیرانی در اواسط این دهه منتشر کرده است.

نکته قابل توجه اینکه به دنبال برآورده کردن هدف آیمو مبنی برکاهش حداقل ۵۰ درصدی انتشارات، افت چشم گیر حدود ۵۰۰ میلیون تن دی اکسید کربن درسال را شاهد خواهیم بود.

این گزارش در پایان نوشت: درحالیکه آیمو درماه آوریل سال گذشته توافق کرده بود که انتشارات صنعت کشتیرانی را حداقل تا ۵۰ درصد درسال ۲۰۵۰ کاهش دهد، اما درگزارش منتشر شده هیئت بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) آمده است که زمین با سرعت بیشتری درحال گرمتر شدن است و صنایع باید با شتاب بیشتری نسبت به آنچه پیشتر برنامه ریزی شده است، به سمت کربن زایی حرکت کنند.

الکتروفیول ها به کمک کربن زدایی صنعت کشتیرانی خواهند آمد!