info@sdllogistics.com
+98 (77) 33 33 37 22
English / فارسی

کشتی های کانتینری بزرگترین آلوده کنندگان صنعت دریایی!

21116_752

گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون اروپا نشان می دهد که کشتی های کانتینری بزرگترین آلوده کنندگان در سال ۲۰۱۸ میلادی بودند.

کمیسیون اروپا نتایج نخستین گزارش MRV (قانون نظارت، گزارش و اخذ تائیدیه) را منتشر کرده است، این گزارش داده های مصرف سوخت و داده های مربوط به انتشارات آلودگی ها همه کشتی های بالای پنج هزار تناژ ناخالص که از بنادر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ میلادی استفاده کرده اند، را شامل می شود.

21117_766گفتنی است: داده ها از ۱۰ هزار و ۸۸۰ فروند شناور از انواع مختلف گرفته شدند، شناورها با نام و شماره آیمو (IMO Number) مشخص شدند، اما هیچ اطلاعاتی درمورد مالکان کشتی یا سایز کشتی فراهم نشده است.

نتایج این گزارش نشان داد: شناورهایی که از بنادر اتحادیه اروپا استفاده می کنند، بیشتر از ۱۵۲ میلیون تن دی اکسید کربن را در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر کردند. در این میان، کشتی های کانتینری بزرگترین آلوده کنندگان بودند، به عبارت دیگر یک هزار و ۶۵۷ فروند کشتی کانتینری تقریبا ۴۲ میلیون تن دی اکسید کربن را منتشر کردند که حکایت از بالاترین سهم آلودگی دارد.

از طرف دیگر کشتی های باری/ مسافربری از نوع ro-pax و کشتی های  مسافربری بدترین میانگین عملکردها را به ثبت رساندند. به طوری که ۳۱۵ فروند کشتی باری/ مسافربری از نوع ro-pax حدود ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن دی اکسید کربن را منتشر کردند، همچنین ۱۳۸ فروند کشتی مسافربری سبب انتشار تقریبا هفت میلیون و ۶۶۰ هزار تن دی اکسید کربن شدند.

شایان ذکر است: درحالی که بخش فله بیشترین تعداد شناور را با سه هزار و ۵۴۸ فروند به خود اختصاص داد، اما مشارکت این بخش در آلودگی ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن دی اکسید کربن بود که در مقایسه با بخش های دیگر رقم نسبتا پایینی ارزیابی می شود.

21118_161

کشتی های کانتینری بزرگترین آلوده کنندگان صنعت دریایی!